BuddhaSasana
Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font


Vài thông tin về hệ thống vi tính


Theo yêu cầu của nhiều độc giả, chúng tôi xin liệt kê các thông tin về hệ thống vi tính mà chúng tôi thường dùng để tạo trang web và đĩa CD Phật học:

Phông chữ:

1) Các phông Unicode căn bản kèm theo với các bộ Windows-Me, Windows-2000, Windows XP: Arial, Courier New, Times New Roman. Chủ yếu là dùng phông Times New Roman.

2) Phông VU-Times do anh Hồ Phước Hùng tạo ra cho các ký tự Việt-Pàli Unicode.

3) Các bộ phông lớn: Arial-Unicode MS của Microsoft và CN-Times của cư sĩ Chân-Nguyên, dùng cho các văn bản có chữ Hán.

Hệ thống máy tính:

Phần mềm gõ chữ Việt::

1) UniKey, 3.55 (freeware): http://sourceforge.net/projects/unikey
2) VPS-Keys 4.3 (freeware): http://www.hcgvn.net/software/
3) WinVNKey, 4.0 (freeware): http://sourceforge.net/projects/winvnkey
4) VietSpell (có chứa năng gõ thêm ký tự Pàli)
5) VietKey (freeware)

Xử lý văn bản:

1) MS Word-2000, -XP
2) WordPad

Tạo trang web:

1) MS FrontPage
2) Arachnophilia (freeware): http://www.arachnoid.com/arachnophilia/

Xử lý ảnh và đồ hoạ:

1) MS Image Composer
2) Corel Draw và Corel PhotoPaint

Hoán chuyển các dạng chữ Việt:

1) Convert2anything (freeware): http://cafe68t.multimania.com/content/unicode/download.html
2) VoviSoft (freeware): http://www.vovisoft.com/vovisoft/UnicodeChoVN.htm  
3) VPSKeys 4.3 (freeware): http://www.hcgvn.net/software/
4) UniKey 3.55 (freeware): http://sourceforge.net/projects/unikey
5) WinVNKey, 4.0 (freeware): http://sourceforge.net/projects/winvnkey

Sao chép và in đĩa CD:

- Nero Burning Rom

Máy tính:

1) PC Pentium-IV 1.6 GHz, 512 Mb RAM, với Win-XP
2) PC Pentium Celeron 1.6 GHz, 256 Mb RAM, với Win-XP
3) PC Pentium Xeon 2.8 GHz, 2Gb RAM, với Win-2000

Máy in:

1) Epson Stylus series (color inkjet)
2) Nhiều loại máy in HP Laser khác.


[Trở về Trang Chính]

last updated: 28-02-2004