BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Năm chữ vàng trong Kinh tạng Pali

Như Quang


1. Chữ Mù trong Kinh tạng Pali
2. Chữ Già trong Kinh tạng Pali
3. Chữ Chết trong Kinh tạng Pali
4. Chữ Tiền trong Kinh tạng Pali
5. Chữ Tình trong Kinh tạng Pali

-ooOoo-

Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật.
Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp
Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng.

*

Đôi lời thưa trước

Các bài biên khảo này chỉ là sự ghi lại niềm phỉ lạc phát sinh khi đọc những trang kinh Phật. Với sự hiểu biết của một người mới chập chững trên bước đường học Phật, người viết chắc chắn còn rất nhiều sơ sót. Kính xin quý vị cao tăng và các bạn đạo hoan hỷ chỉ giáo thêm.

Như Quang

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

Chân thành cám ơn đạo hữu Như Quang đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 02-2007)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 10-03-2007