Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

Times (Unicode) font

 

THERAVĀDA
PHẬT GI
ÁO NGUYÊN THỦY

MỘT KỸ THUẬT SỐNG
Dựa theo các nguyên tắc tâm lý Phật giáo

Leonard A. Bullen
Minh Nguyệt dịch

Nguyên tác: A Technique of Living,
Wheel No. 226/230, Buddhist Publication Society,
Kandy, Sri Lanka, 1982


MỤC LỤC

[01] Lời giới thiệu
Lời mở đầu

Tháng thứ nhất

Thực hành thư giãn
Bài tập thực hành

Tháng thứ hai

Các nguyên tắc cơ bản của sự hiểu biết bản thân
Bài tập thực hành: Thực hành chánh niệm hướng vào bên trong

Tháng thứ ba

Quá trình đánh giá lại
Bài tập thực hành: Thực hành chánh niệm toàn diện

Tháng thứ tư

Con đường tăng cường tỉnh giác
Bài tập thực hành: Quan sát hướng ngoại

Tháng thứ năm

Nguyên tắc chấp nhận
Bài tập thực hành: Bảng câu hỏi tự điều tra về sự chấp nhận không oán giận

Tháng thứ sáu

Tỉnh giác với các cảm xúc
Bài tập thực hành: Kiểm soát lòng khao khát

[02] Tháng thứ bảy

Các cơ chế của sự tự dối mình
Bài tập thực hành: Kiểm soát sự cáu kỉnh và oán giận

Tháng thứ tám

Giáo lý Đạo Phật về vô ngã
Phức cảm tự ti
Thực hành không tự khẳng định
Bài tập thực hành

Tháng thứ chín

Thực hành kiểm soát suy nghĩ
Bài tập thực hành: Chú ý trần trụi

Tháng thứ mười

Tu tập sự không dính mắc
Bài tập thực hành: Luyện tập sự không dính mắc cảm xúc

Tháng thứ mười một

Đạt đến sự bình an
Bài tập thực hành: Quán sát cảm xúc một cách bình thản

Tháng thứ mười hai

Thực hành sự hiểu biết rõ ràng
Bài tập thực hành: Nhận ra động cơ

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02

 

Chân thành cám ơn đạo hữu Minh Nguyệt đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 12-2007).

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 10-05-2009