BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Phật ở trong lòng

Hòa thượng Thích Thiện Siêu


  
 

Mục Lục

  1. Lời thưa
[01] 2. Phật ở trên chùa, Phật ở trong lòng
3. Muốn được yên vui sanh tồn cần phải học đạo
4. Đức Phật đản sanh
[02] 5. Bất diệt trong sinh diệt
6. Giản dị trong nếp sống
7. Cầu thấy Phật
8. Hạnh cứu khổ cúa Bồ tát Quán Thế Âm
9. Tâm từ bi
10. Mở trường giáo dục Tăng ni trẻ
11. Tại sao phải mở trường Phật học
12. Con rồng trong kinh điển Phật giáo
13. Nói với huynh trưởng
14. Không n
ên tự mãn khen người, chê người
15. Bố đại Hòa thượng
[03] 16. Tụng kinh là đem lại sự an lạc và hạnh phúc lâu dài
17. Hiếu hạnh
18. Tìm hiểu sơ lược về Phật giáo Ấn, Trung,Việt
19. Mong có hòa bình và hạnh phúc
[04] 20. Thế nào là chơn hạnh phúc
21. Ý nghĩa pháp khí trong đạo Phật
22. Phật pháp đại ý
23. Quy y Tam bảo
24. Nghi thức sám hối
25. Sám nguyện
26. Bát nh
ã tâm kinh (dịch)

-ooOoo-

1. Lời thưa

Gần ba năm qua, kể từ ngày cố Đại lão Hòa thuợng Bổn sư của chúng tôi là thượng nhân thượng Thiện hạ Siêu viên tịch, chúng tôi đã sưu tập, tái bản gần 20 tác phẩm của Hòa thượng gồm các công trình nghiên cứu, dịch thuật và các bài thuyết giảng. "Phật ở trong lòng" là một nỗ lực tiếp của chúng tôi, nhằm hoàn tất việc sưu tập toàn bộ di huấn tinh thần của bậc Tôn sư.

Đây là một tuyển tập gồm 25 bài, một số bài trong tập này đã được đăng tải trên các tạp chí, tập san Phật giáo từ nhiều chục năm nay mà chúng tôi chưa in vào các tuyển tập trước và một số bài thuyết giảng tại các Đạo tràng, các cơ sở giáo dục Phật giáo rải rác trong thập niên 1980 được ghi vào băng từ. Các đề tài rất giản dị, liên hệ đến nếp sống thường nhật của người con Phật, lại phản ánh một thể cách tâm linh trong sáng, hiền hòa, một niềm tin sâu đậm vào Tam Bảo, vào hạnh phúc chân chánh của đời người. Ở đây, giáo lý của đức Phật được diễn đạt một cách đơn giản, nhẹ nhàng, lại rất thâm trầm, hồn hậu; kinh điển, triết lý sống biến thành những lời giảng từ hòa, những lời dặn dò thâm thiết của bậc Thầy tận tụy vì hàng hậu học. Những ai đã từng tiếp xúc, thân cận với Hòa thượng hẳn sẽ một lần nữa, nhận ra được cái cảm giác được khai mở, được dạy dỗ, được yêu thương, khích lệ khi đọc tập sách này.

Nhân ngày lễ Giỗ đầu của Hòa thượng, chúng tôi xin ấn hành tập sách này, gọi là chút lòng thành tưởng niệm bậc Ân sư, đồng thời mong mỏi pháp ngữ của Hòa thượng đến với người đọc có ít nhiều lợi lạc.

Huế, Trọng Thu, Quý Mùi 2003, PL. 2547
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

-ooOoo-

 Ðầu trang | 01| 02 | 03 | 04| Mục lục


Chân thành cám ơn đạo hữu HT đã giúp đánh máy vi tính (Bình Anson, 06-2005)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 25-06-2005